Plåt

Vi levererar valsad plåt från verkslager eller nytillverkning i verksposter, beroende på stålsort och dimension.
Plåt levererar vi i

 

Snabbstål        

Verktygsstål   

Titan

 

 

Välkommen med en Förfrågan!